Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Spółka z o.o.
78-100 Kołobrzeg, ul. Solna 2; tel. 94 351 75 48, fax 94 351 67 06
 
Strona przyjaciół i sympatyków Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu
STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
«ŚRÓDMIEŚCIE» «PORT»

Bilet parkingowy zakupiony w dowolnym parkometrze w jednej ze stref może być wykorzystany w ramach okresu ważności określonego na bileciew strefie ŚRÓDMIEŚCIE i PORT.

CZAS OBOWIĄZYWANIA OPŁAT:

      1. od poniedziałku do soboty w okresie od VI do VIII - w godz. 9 – 20
      2. od poniedziałku do soboty w okresie od VIII do V - w godz. 9 – 18
      W niedziele i święta parkowanie bezpłatne.

CENNIK OPŁAT:

      Bilety parkingowe:
      1.  za pierwsze pół godziny - 1,00
      2.  za pierwszą godzinę - 2,00
      3.  za dwie godziny - 4,20
      4.  za trzy godziny - 6,60
      5.  każda następna godzina - 2,00

      Abonamenty:
      1.  miesięczny - 200,00
      2.  2 tygodniowy - 100,00
      3.  miesięczny mieszkańca - 60,00 (nie obowiązuje w okresie VI-VIII)
      4.  9 miesięczny mieszkańca - 450,00 (nie obowiązuje w okresie VI-VIII)
      5.  12 miesięczny typu N - 20,00 (dla osoby niepełnosprawnej - ON)
      6.  12 miesięczny typu N+ - 20,00(dla opiekunów prawnych ON)

      Opłaty dodatkowe:
      1. za nieuiszczenie opłaty za parkowanie - 50,00
      2. za nieuiszczenie opłaty za parkowanie (płatna do końca dnia następującego
          po dniu, w którym wystawiono wezwanie) - 25,00
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych